• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

ĐÀO TẠO & HUẤN LUYỆN CHÓ

Thảo luận về đào tạo và huấn luyện cho cún cưng trong phần này. Hãy trình bày các vấn đề của bạn sẽ nhận được sự giúp đỡ từ các thành viên khác.

Huấn luyện cơ bản

Huấn luyện cơ bản cho chó
Threads
256
Bài viết
798
Threads
256
Bài viết
798

Huấn luyện nâng cao

Huấn luyện nâng cao cho chó
Threads
149
Bài viết
295
Threads
149
Bài viết
295

Giáo dục chó tại gia đình

Giáo dục chó tại gia đình và hoà nhập xã hội.
Threads
198
Bài viết
606
Threads
198
Bài viết
606

Công cụ, thiết bị hỗ trợ huấn luyện

Công cụ, thiết bị hỗ trợ huấn luyện Giáo dục chó.
Threads
205
Bài viết
357
Threads
205
Bài viết
357
Top