• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thông tin xử lý member phạm quy.

Quỷ

† Người Giám Sát †
Administrator
Topic này đc lập ra để thông báo về thông tin xử lý member phạm quy.

Nội dung trong topic này sẽ là người ban là ai, người bị ban là ai, lý do tại sao bị ban và bị ban trong bao lâu.

@All: Nếu ai spam, viết bài lạc đề hay đặt câu hỏi không liên quan đến nội dung topic thì cũng sẽ bị ban nick.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: catyaoplzex

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Content moderated trong 3 ngày.
 • Ability to create content removed trong 3 ngày..
 • Bị ban nick trong 3 ngày.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: aliebuine

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Ability to create content removed trong 3 ngày..
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: my coffee

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Bị ban nick trong 2 ngày.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: minhtoanch

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: huongthu

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 

tieu_tuan

Moderators
Staff member
Tên: KarlosGoote

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Bị ban nick vĩnh viễn.
Also move to Banned
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: AidemsHoitedo

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: milu77

Lý do bị ban: Khác

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: trantoanlc2011

Lý do bị ban: Khác

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 

Thonthon

Diamond Member
Tên: Mychan.Vukun

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Bị ban nick vĩnh viễn.
Also move to Banned
 

Kem_Ốc_Quế

S.U.E
Staff member
Super Moderator
Tên: thichduthu

Lý do bị ban: Spam bài

Thời gian bị ban:
 • Verbal warning only.
 
Top