• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thông tin xử lý member phạm quy.

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: haibara2000

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: meobeo00

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: rickynguyen007

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: Tu Pham

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: chimcanhcut_dus

Lý do bị ban: Khác

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: NguyenManhTuan

Lý do bị ban: Không dấu Tiếng Việt lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 
Top