• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Smilies

Ảnh Tiêu đề Ký tự
:03:
03
:03:
:04:
04
:04:
:07:
07
:07:
:10:
10
:10:
:11:
11
:11:
:12:
12
:12:
:13:
13
:13:
:14:
14
:14:
:143163ljogging:
143163ljogging
:143163ljogging:
:143164lsmokingg:
143164lsmokingg
:143164lsmokingg:
:15:
15
:15:
:154:
154
:154:
:155:
155
:155:
:156:
156
:156:
:157:
157
:157:
:16:
16
:16:
:17:
17
:17:
:18_003:
18_003
:18_003:
:19:
19
:19:
:1_002:
1_002
:1_002:
:20:
20
:20:
:21:
21
:21:
:22:
22
:22:
:23:
23
:23:
:24_002:
24_002
:24_002:
:25:
25
:25:
:26:
26
:26:
:27_002:
27_002
:27_002:
:28_002:
28_002
:28_002:
:29:
29
:29:
:2_002:
2_002
:2_002:
:30:
30
:30:
:31_002:
31_002
:31_002:
:32:
32
:32:
:33:
33
:33:
:35:
35
:35:
:36:
36
:36:
:37:
37
:37:
:38:
38
:38:
:39:
39
:39:
:3_002:
3_002
:3_002:
:40:
40
:40:
:41:
41
:41:
:42:
42
:42:
:43:
43
:43:
:44:
44
:44:
:45:
45
:45:
:45_002:
45_002
:45_002:
:46:
46
:46:
:47:
47
:47:
:48:
48
:48:
:49:
49
:49:
:4_002:
4_002
:4_002:
:5:
5
:5:
:50:
50
:50:
:51:
51
:51:
:52:
52
:52:
:53:
53
:53:
:54:
54
:54:
:55_002:
55_002
:55_002:
:56_002:
56_002
:56_002:
:62:
62
:62:
:6_002:
6_002
:6_002:
:74:
74
:74:
:7_002:
7_002
:7_002:
:8:
8
:8:
:9_002:
9_002
:9_002:
:acute:
acute
:acute:
:aggressive:
aggressive
:aggressive:
:air_kiss:
air_kiss
:air_kiss:
:angel:
angel
:angel:
:angry:
angry
:angry:
:angry-27:
angry
:angry-27:
:angry2:
angry2
:angry2:
:angry_002:
angry_002
:angry_002:
:bad:
bad
:bad:
:beach:
beach
:beach:
:beer:
beer
:beer:
:belial:
belial
:belial:
:biggrin:
biggrin
:biggrin:
:biggrin-61:
biggrin
:biggrin-61:
:birth:
birth
:birth:
:blink:
blink
:blink:
:blink-92:
blink
:blink-92:
:blum:
blum
:blum:
:blush:
blush
:blush:
:blush-44:
blush
:blush-44:
:bomb:
bomb
:bomb:
:bravo:
bravo
:bravo:
:byebye:
byebye
:byebye:
:cat:
cat
:cat:
:clapping:
clapping
:clapping:
:Cmon baby_kusit:
Cmon baby_kusit
:Cmon baby_kusit:
:confused-31:
confused
:confused-31:
:cool-60:
cool
:cool-60:
:cool-53:
cool
:cool-53:
:cool_002:
cool_002
:cool_002:
:co_y_tuong_xau:
co_y_tuong_xau
:co_y_tuong_xau:
:cray:
cray
:cray:
:crazy:
crazy
:crazy:
:cry:
cry
:cry:
:curtsey:
curtsey
:curtsey:
:dance3:
dance3
:dance3:
:dead:
dead
:dead:
:diablo:
diablo
:diablo:
:diec_tai:
diec_tai
:diec_tai:
:die_die:
die_die
:die_die:
:dirol:
dirol
:dirol:
:drinks:
drinks
:drinks:
:dry:
dry
:dry:
:dry-98:
dry
:dry-98:
:em xin_em xin:
em xin_em xin
:em xin_em xin:
:excl:
excl
:excl:
:excl-60:
excl
:excl-60:
:fool:
fool
:fool:
:friends:
friends
:friends:
:frown:
frown
:frown:
:frozesweat:
frozesweat
:frozesweat:
:ft:
ft
:ft:
:ghost_002:
ghost_002
:ghost_002:
:girl_blum:
girl_blum
:girl_blum:
:girl_devil:
girl_devil
:girl_devil:
:girl_hide:
girl_hide
:girl_hide:
:girl_in_love:
girl_in_love
:girl_in_love:
:give_rose:
give_rose
:give_rose:
:gongxi-1:
gongxi-1
:gongxi-1:
:good:
good
:good:
:good_job:
good_job
:good_job:
:go_mo:
go_mo
:go_mo:
:gud_job:
gud_job
:gud_job:
:gut:
gut
:gut:
:hafroze:
hafroze
:hafroze:
:hahaha:
hahaha
:hahaha:
:haizz:
haizz
:haizz:
:happy:
happy
:happy:
:happy-91:
happy
:happy-91:
:head_hot:
head_hot
:head_hot:
:help:
help
:help:
:hi:
hi
:hi:
:hmmm:
hmmm
:hmmm:
:hoc_mau:
hoc_mau
:hoc_mau:
:huh:
huh
:huh:
:huh-67:
huh
:huh-67:
:icon027:
icon027
:icon027:
:juuuu:
juuuu
:juuuu:
:keke_hehe:
keke_hehe
:keke_hehe:
:khoc_nhung_ko_chiu_thua:
khoc_nhung_ko_chiu_thua
:khoc_nhung_ko_chiu_thua:
:lac_dau:
lac_dau
:lac_dau:
:laluot_01:
laluot_01
:laluot_01:
:laluot_02:
laluot_02
:laluot_02:
:laluot_03:
laluot_03
:laluot_03:
:laluot_05:
laluot_05
:laluot_05:
:laluot_06:
laluot_06
:laluot_06:
:laluot_07:
laluot_07
:laluot_07:
:laluot_08:
laluot_08
:laluot_08:
:laluot_09:
laluot_09
:laluot_09:
:laluot_10:
laluot_10
:laluot_10:
:laluot_11:
laluot_11
:laluot_11:
:laluot_12:
laluot_12
:laluot_12:
:laluot_13:
laluot_13
:laluot_13:
:laluot_14:
laluot_14
:laluot_14:
:laluot_15:
laluot_15
:laluot_15:
:laluot_17:
laluot_17
:laluot_17:
:laluot_18:
laluot_18
:laluot_18:
:laluot_19:
laluot_19
:laluot_19:
:laluot_20:
laluot_20
:laluot_20:
:laluot_21:
laluot_21
:laluot_21:
:laluot_22:
laluot_22
:laluot_22:
:laluot_23:
laluot_23
:laluot_23:
:laluot_24:
laluot_24
:laluot_24:
:laluot_26:
laluot_26
:laluot_26:
:laluot_27:
laluot_27
:laluot_27:
:laluot_28:
laluot_28
:laluot_28:
:laluot_29:
laluot_29
:laluot_29:
:laluot_31:
laluot_31
:laluot_31:
:laluot_32:
laluot_32
:laluot_32:
:laugh:
laugh
:laugh:
:laugh-80:
laugh
:laugh-80:
:lau_mo_hoi:
lau_mo_hoi
:lau_mo_hoi:
:lazy:
lazy
:lazy:
:la_bay:
la_bay
:la_bay:
:le_luoi:
le_luoi
:le_luoi:
:loa_loa:
loa_loa
:loa_loa:
:lol:
lol
:lol:
:lovely:
lovely
:lovely:
:m000:
m000
:m000:
:m001:
m001
:m001:
:m002:
m002
:m002:
:m003:
m003
:m003:
:m004:
m004
:m004:
:m005:
m005
:m005:
:m006:
m006
:m006:
:m007:
m007
:m007:
:m009:
m009
:m009:
:m010:
m010
:m010:
:m011:
m011
:m011:
:m012:
m012
:m012:
:m013:
m013
:m013:
:m014:
m014
:m014:
:m015:
m015
:m015:
:m016:
m016
:m016:
:m017:
m017
:m017:
:m018:
m018
:m018:
:m019:
m019
:m019:
:m020:
m020
:m020:
:m021:
m021
:m021:
:m022:
m022
:m022:
:m023:
m023
:m023:
:m024:
m024
:m024:
:m025:
m025
:m025:
:m026:
m026
:m026:
:m027:
m027
:m027:
:m028:
m028
:m028:
:m029:
m029
:m029:
:m030:
m030
:m030:
:m031:
m031
:m031:
:m032:
m032
:m032:
:m033:
m033
:m033:
:m034:
m034
:m034:
:m035:
m035
:m035:
:m036:
m036
:m036:
:m037:
m037
:m037:
:m038:
m038
:m038:
:m039:
m039
:m039:
:m040:
m040
:m040:
:m041:
m041
:m041:
:m042:
m042
:m042:
:m043:
m043
:m043:
:m044:
m044
:m044:
:m045:
m045
:m045:
:m046:
m046
:m046:
:m047:
m047
:m047:
:m048:
m048
:m048:
:m049:
m049
:m049:
:m050:
m050
:m050:
:m051:
m051
:m051:
:m052:
m052
:m052:
:m053:
m053
:m053:
:m054:
m054
:m054:
:m055:
m055
:m055:
:m056:
m056
:m056:
:m057:
m057
:m057:
:m058:
m058
:m058:
:m059:
m059
:m059:
:m060:
m060
:m060:
:m061:
m061
:m061:
:m062:
m062
:m062:
:m063:
m063
:m063:
:m064:
m064
:m064:
:m065:
m065
:m065:
:m066:
m066
:m066:
:m067:
m067
:m067:
:m068:
m068
:m068:
:m069:
m069
:m069:
:m070:
m070
:m070:
:m071:
m071
:m071:
:m072:
m072
:m072:
:m073:
m073
:m073:
:m074:
m074
:m074:
:m075:
m075
:m075:
:m076:
m076
:m076:
:m077:
m077
:m077:
:m078:
m078
:m078:
:m079:
m079
:m079:
:m080:
m080
:m080:
:m081:
m081
:m081:
:m082:
m082
:m082:
:m083:
m083
:m083:
:m084:
m084
:m084:
:m085:
m085
:m085:
:m086:
m086
:m086:
:m087:
m087
:m087:
:m088:
m088
:m088:
:m089:
m089
:m089:
:m090:
m090
:m090:
:m091:
m091
:m091:
:m092:
m092
:m092:
:m093:
m093
:m093:
:m094:
m094
:m094:
:m095:
m095
:m095:
:m096:
m096
:m096:
:m097:
m097
:m097:
:m098:
m098
:m098:
:m099:
m099
:m099:
:m100:
m100
:m100:
:m101:
m101
:m101:
:m102:
m102
:m102:
:m103:
m103
:m103:
:m104:
m104
:m104:
:m105:
m105
:m105:
:m106:
m106
:m106:
:m107:
m107
:m107:
:m108:
m108
:m108:
:m109:
m109
:m109:
:m110:
m110
:m110:
:m111:
m111
:m111:
:m112:
m112
:m112:
:m113:
m113
:m113:
:m114:
m114
:m114:
:m115:
m115
:m115:
:m116:
m116
:m116:
:m117:
m117
:m117:
:m118:
m118
:m118:
:m119:
m119
:m119:
:m120:
m120
:m120:
:m121:
m121
:m121:
:m122:
m122
:m122:
:m123:
m123
:m123:
:m124:
m124
:m124:
:m125:
m125
:m125:
:m126:
m126
:m126:
:m127:
m127
:m127:
:m128:
m128
:m128:
:m129:
m129
:m129:
:m130:
m130
:m130:
:m131:
m131
:m131:
:m132:
m132
:m132:
:m133:
m133
:m133:
:m134:
m134
:m134:
:m135:
m135
:m135:
:m136:
m136
:m136:
:m137:
m137
:m137:
:m138:
m138
:m138:
:m139:
m139
:m139:
:m140:
m140
:m140:
:m141:
m141
:m141:
:m142:
m142
:m142:
:m143:
m143
:m143:
:m144:
m144
:m144:
:m145:
m145
:m145:
:m146:
m146
:m146:
:m147:
m147
:m147:
:m148:
m148
:m148:
:m149:
m149
:m149:
:m150:
m150
:m150:
:m151:
m151
:m151:
:m152:
m152
:m152:
:m153:
m153
:m153:
:m154:
m154
:m154:
:m155:
m155
:m155:
:m156:
m156
:m156:
:m157:
m157
:m157:
:m158:
m158
:m158:
:m159:
m159
:m159:
:m160:
m160
:m160:
:m161:
m161
:m161:
:m162:
m162
:m162:
:m163:
m163
:m163:
:m164:
m164
:m164:
:m165:
m165
:m165:
:m167:
m167
:m167:
:m168:
m168
:m168:
:m169:
m169
:m169:
:m170:
m170
:m170:
:m171:
m171
:m171:
:m172:
m172
:m172:
:m173:
m173
:m173:
:m174:
m174
:m174:
:m175:
m175
:m175:
:m176:
m176
:m176:
:m177:
m177
:m177:
:m178:
m178
:m178:
:m179:
m179
:m179:
:m180:
m180
:m180:
:m181:
m181
:m181:
:m182:
m182
:m182:
:m183:
m183
:m183:
:m184:
m184
:m184:
:m185:
m185
:m185:
:m186:
m186
:m186:
:m187:
m187
:m187:
:m188:
m188
:m188:
:m189:
m189
:m189:
:m190:
m190
:m190:
:m191:
m191
:m191:
:m192:
m192
:m192:
:m193:
m193
:m193:
:m194:
m194
:m194:
:m195:
m195
:m195:
:m196:
m196
:m196:
:m197:
m197
:m197:
:m198:
m198
:m198:
:m199:
m199
:m199:
:m200:
m200
:m200:
:m201:
m201
:m201:
:m202:
m202
:m202:
:m203:
m203
:m203:
:m204:
m204
:m204:
:m205:
m205
:m205:
:m206:
m206
:m206:
:m207:
m207
:m207:
:m208:
m208
:m208:
:m209:
m209
:m209:
:mad-26:
mad
:mad-26:
:man_in_love:
man_in_love
:man_in_love:
:mega_shok:
mega_shok
:mega_shok:
:mellow:
mellow
:mellow:
:mellow-41:
mellow
:mellow-41:
:mummy:
mummy
:mummy:
:nea:
nea
:nea:
:ngoi_xom:
ngoi_xom
:ngoi_xom:
:ohmy:
ohmy
:ohmy:
:ohmy-71:
ohmy
:ohmy-71:
:oi01:
oi01
:oi01:
:oi02:
oi02
:oi02:
:oi03:
oi03
:oi03:
:oi04:
oi04
:oi04:
:oi05:
oi05
:oi05:
:oi06:
oi06
:oi06:
:oi07:
oi07
:oi07:
:oi08:
oi08
:oi08:
:oi09:
oi09
:oi09:
:oi10:
oi10
:oi10:
:oi100:
oi100
:oi100:
:oi101:
oi101
:oi101:
:oi102:
oi102
:oi102:
:oi103:
oi103
:oi103:
:oi104:
oi104
:oi104:
:oi105:
oi105
:oi105:
:oi106:
oi106
:oi106:
:oi107:
oi107
:oi107:
:oi108:
oi108
:oi108:
:oi109:
oi109
:oi109:
:oi11:
oi11
:oi11:
:oi110:
oi110
:oi110:
:oi111:
oi111
:oi111:
:oi112:
oi112
:oi112:
:oi113:
oi113
:oi113:
:oi114:
oi114
:oi114:
:oi115:
oi115
:oi115:
:oi116:
oi116
:oi116:
:oi117:
oi117
:oi117:
:oi118:
oi118
:oi118:
:oi12:
oi12
:oi12:
:oi13:
oi13
:oi13:
:oi14:
oi14
:oi14:
:oi15:
oi15
:oi15:
:oi16:
oi16
:oi16:
:oi17:
oi17
:oi17:
:oi18:
oi18
:oi18:
:oi19:
oi19
:oi19:
:oi20:
oi20
:oi20:
:oi21:
oi21
:oi21:
:oi22:
oi22
:oi22:
:oi23:
oi23
:oi23:
:oi24:
oi24
:oi24:
:oi25:
oi25
:oi25:
:oi26:
oi26
:oi26:
:oi27:
oi27
:oi27:
:oi28:
oi28
:oi28:
:oi29:
oi29
:oi29:
:oi30:
oi30
:oi30:
:oi31:
oi31
:oi31:
:oi32:
oi32
:oi32:
:oi33:
oi33
:oi33:
:oi34:
oi34
:oi34:
:oi35:
oi35
:oi35:
:oi36:
oi36
:oi36:
:oi37:
oi37
:oi37:
:oi38:
oi38
:oi38:
:oi39:
oi39
:oi39:
:oi40:
oi40
:oi40:
:oi41:
oi41
:oi41:
:oi42:
oi42
:oi42:
:oi43:
oi43
:oi43:
:oi44:
oi44
:oi44:
:oi45:
oi45
:oi45:
:oi46:
oi46
:oi46:
:oi47:
oi47
:oi47:
:oi48:
oi48
:oi48:
:oi49:
oi49
:oi49:
:oi50:
oi50
:oi50:
:oi51:
oi51
:oi51:
:oi52:
oi52
:oi52:
:oi53:
oi53
:oi53:
:oi54:
oi54
:oi54:
:oi55:
oi55
:oi55:
:oi56:
oi56
:oi56:
:oi57:
oi57
:oi57:
:oi58:
oi58
:oi58:
:oi59:
oi59
:oi59:
:oi60:
oi60
:oi60:
:oi61:
oi61
:oi61:
:oi62:
oi62
:oi62:
:oi63:
oi63
:oi63:
:oi64:
oi64
:oi64:
:oi65:
oi65
:oi65:
:oi66:
oi66
:oi66:
:oi67:
oi67
:oi67:
:oi68:
oi68
:oi68:
:oi69:
oi69
:oi69:
:oi70:
oi70
:oi70:
:oi71:
oi71
:oi71:
:oi72:
oi72
:oi72:
:oi73:
oi73
:oi73:
:oi74:
oi74
:oi74:
:oi75:
oi75
:oi75:
:oi76:
oi76
:oi76:
:oi77:
oi77
:oi77:
:oi78:
oi78
:oi78:
:oi79:
oi79
:oi79:
:oi80:
oi80
:oi80:
:oi81:
oi81
:oi81:
:oi82:
oi82
:oi82:
:oi83:
oi83
:oi83:
:oi85:
oi85
:oi85:
:oi86:
oi86
:oi86:
:oi87:
oi87
:oi87:
:oi88:
oi88
:oi88:
:oi89:
oi89
:oi89:
:oi90:
oi90
:oi90:
:oi91:
oi91
:oi91:
:oi92:
oi92
:oi92:
:oi93:
oi93
:oi93:
:oi94:
oi94
:oi94:
:oi95:
oi95
:oi95:
:oi96:
oi96
:oi96:
:oi97:
oi97
:oi97:
:oi98:
oi98
:oi98:
:oi99:
oi99
:oi99:
:ok:
ok
:ok:
:Onion07:
Onion07
:Onion07:
:Onion08:
Onion08
:Onion08:
:Onion09:
Onion09
:Onion09:
:Onion11:
Onion11
:Onion11:
:Onion12:
Onion12
:Onion12:
:Onion13:
Onion13
:Onion13:
:Onion14:
Onion14
:Onion14:
:Onion18:
Onion18
:Onion18:
:Onion21:
Onion21
:Onion21:
:Onion22:
Onion22
:Onion22:
:Onion24:
Onion24
:Onion24:
:Onion26:
Onion26
:Onion26:
:Onion27:
Onion27
:Onion27:
:Onion28:
Onion28
:Onion28:
:Onion32:
Onion32
:Onion32:
:Onion33:
Onion33
:Onion33:
:Onion34:
Onion34
:Onion34:
:Onion35:
Onion35
:Onion35:
:Onion36:
Onion36
:Onion36:
:Onion38:
Onion38
:Onion38:
:Onion40:
Onion40
:Onion40:
:Onion41:
Onion41
:Onion41:
:Onion48:
Onion48
:Onion48:
:pardon:
pardon
:pardon:
:ph34r:
ph34r
:ph34r:
:ph34r-74:
ph34r
:ph34r-74:
:phew:
phew
:phew:
:pleasantry:
pleasantry
:pleasantry:
:punish:
punish
:punish:
:razz:
razz
:razz:
:redface:
redface
:redface:
:rofl:
rofl
:rofl:
:rolleyes-16:
rolleyes
:rolleyes-16:
:rtfm:
rtfm
:rtfm:
:run:
run
:run:
:sad:
sad
:sad:
:sad-65:
sad
:sad-65:
:sadcorner:
sadcorner
:sadcorner:
:search:
search
:search:
:shok:
shok
:shok:
:sleep:
sleep
:sleep:
:sleep-93:
sleep
:sleep-93:
:smile:
smile
:smile:
:smile-51:
smile
:smile-51:
:smile_002:
smile_002
:smile_002:
:sorry:
sorry
:sorry:
:spiteful:
spiteful
:spiteful:
:stop:
stop
:stop:
:sweat_002:
sweat_002
:sweat_002:
:taunt:
taunt
:taunt:
:tease:
tease
:tease:
:thang_nao:
thang_nao
:thang_nao:
:thank_you2:
thank_you2
:thank_you2:
:thanmen:
thanmen
:thanmen:
:th_haha_hammer:
th_haha_hammer
:th_haha_hammer:
:tongue:
tongue
:tongue:
:tongue-46:
tongue
:tongue-46:
:unknw:
unknw
:unknw:
:unsure:
unsure
:unsure:
:unsure-52:
unsure
:unsure-52:
:uot_roi:
uot_roi
:uot_roi:
:vava:
vava
:vava:
:victory:
victory
:victory:
:wacko:
wacko
:wacko:
:wacko-46:
wacko
:wacko-46:
:why:
why
:why:
:wink:
wink
:wink:
:wink-93:
wink
:wink-93:
:wub:
wub
:wub:
:wub-41:
wub
:wub-41:
:xizao:
xizao
:xizao:
:yahoo:
yahoo
:yahoo:
:yes2:
yes2
:yes2:
:yu:
yu
:yu:
:)
Smile
:) :-) (:
;)
Wink
;)
:(
Frown
:(
:mad:
Mad
:mad: >:( :@
:confused:
Confused
:confused:
:cool:
Cool
:cool: 8-)
:p
Stick Out Tongue
:p :P :-p :-P
:D
Big Grin
:D
:eek:
Eek!
:eek: :o
:oops:
Oops!
:oops:
:rolleyes:
Roll Eyes
:rolleyes:
o_O
Er... what?
o_O O_o o.O O.o
Top