• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Can ba'n 1 pe' hamster robo ma.t tra'ng

lovely14811

New Member
Hien. ta.i do me. hum choa mi`n nui nua~ ne^n mi`n mu'n ba'n 1 pe' hamster robo mat trang.

Gia' 150k(den nha` lay 130k, co' the^? thuong luong)

Ngoai ra, niu mua lun 1 chuong gom cac vat dung can thiet thi` 350k

Pm mi`n Nick: cobedethuong_timbandangyeu
 
Top