• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Chó đốm con 2 tháng, Chó đốm 2 màu mắt

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, đã chích ngừa mũi đầu có sổ đầy đủ, mình còn lại 2 con 1 đực 1 cái, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé cái 3.5 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 
Last edited:

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 

yoyosafary

Member
Mới rã bầy đốm con gần 2 tháng, chó đốm con thuần chủng ăn uống khoẻ mạnh. Sức khỏe đảm bảo là tốt, các bé ăn hạt, ăn cháo và ăn cơm đều được, mình còn lại 4 con đực trong đó có 2 bé đực 2 màu mắt, mình ở sg
bé đực 2.5 triệu
bé đực 2 màu mắt 3 triệu
Liên hệ: Sang 0904771898


 
Top