• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Danh sách động vật quý hiếm cấm mua bán trên YTC

Status
Không mở trả lời sau này.

Quỷ

† Người Giám Sát †
Administrator
Danh sách động vật rừng nguy cấp quý hiếm cấm mua bán (Có thể xem thêm ở đây: Click)
(Ban hành kèm theo Nghị định số 32/2006/NĐ-CP
ngày 30 tháng 3 năm 2006 của Chính phủ)
Chú ý: Các chủ đề mua bán động vật nằm trong danh sách này sẽ bị xóa ngay lập tức.
I/ LỚP THÚ

Bộ cánh da

1. Chồn bay (Cầy bay)

Bộ dơi

2. Dơi ngựa lớn

Bộ khỉ hầu

3. Cu li lớn
4. Cu li nhỏ
5. Voọc chà vá chân xám
6. Voọc chà vá chân đỏ
7. Voọc chà vá chân đen
8. Voọc mũi hếch
9. Voọc xám
10. Voọc mông trắng
11. Voọc đen má trắng
12. Voọc đen Hà Tĩnh
13. Voọc Cát Bà (Voọc đen đầu vàng)
14. Voọc bạc Đông Dương
15. Vườn đen tuyền tây bắc
16. Vượn đen má hung
17. Vượn đen má trắng
18. Vượn đen tuyền đông bắc

19. Khỉ mặt đỏ
20. Khỉ mốc
21. Khỉ đuôi dài
22. Khỉ đuôi lợn
23. Khỉ vàng


Bộ thú ăn thịt

24. Sói đỏ (Chó sói lửa)
25. Gấu chó
26. Gấu ngựa
27. Rái cá thường
28. Rái cá lông mũi
29. Rái cá lông mượt
30. Rái cá vuốt bé
31. Chồn mực (Cầy đen)
32. Beo lửa (Beo vàng)
33. Mèo ri
34. Mèo gấm
35. Mèo rừng
36. Mèo cá
37. Báo gấm
38. Báo hoa mai
39. Hổ

40. Cáo lửa
41. Chó rừng
42. Triết bụng vàng
43. Triết nâu
44. Triết chỉ lưng
45. Cầy giông sọc
46. Cầy giông
47. Cầy hương
48. Cầy gấm
49. Cầy vằn bắc


Bộ có vòi

50. Voi

Bộ móng guốc ngón lẻ

51. Tê giác một sừng

Bộ móng guốc ngón chẵn

52. Hươu vàng
63. Nai cà tong
54. Mang lớn
55. Mang Trường Sơn
56. Hươu xạ
57. Bò tót
58. Bò rừng
59. Bò xám
60. Trâu rừng
61. Sơn dương
62. Sao la

63. Cheo cheo
64. Cheo cheo lớn


Bộ gặm nhấm

65. Sóc bay đen trắng
66. Sóc bay Côn Đảo
67. Sóc bay xám
68. Sóc bay bé
69. Sóc bay sao
70. Sóc bay lớn


Bộ thỏ rừng

71. Thỏ vằn

Bộ tê tê

72. Tê tê Java
73. Tê tê vàng


II/ LỚP CHIM

Bộ hạc

74. Hạc cổ trắng
75 Quắm lớn


Bộ ngỗng

76. Ngan cánh trắng

Bộ sếu

77. Ô tác
78. Sếu đầu đỏ (Sếu cổ trụi)

Bộ cắt

79. Diều hoa Miến Điện
80. Cắt nhỏ họng trắng


Bộ bồ nông

82. Gìa đẫy nhỏ
82. Quắm cánh xanh
83. Cò thìa


Bộ gà

84. Gà tiền mặt vàng
85. Gà tiền mặt đỏ
86. Trĩ sao
87. Công
88. Gà lôi hồng tía
89. Gà lôi mào trắng
90. Gà lôi Hà Tĩnh
91. Gà lôi mào đen
92. Gà lôi trắng

93. Gà so cổ hung
94. Gà so ngực gụ


Bộ cu cu

95. Phướn đất

Bộ bồ câu

96. Bồ câu nâu

Bộ yến

97. Yến hàng

Bộ sả

98. Hồng hoàng
99. Niệc nâu
100. Niệc cổ hung
101. Niệc mỏ vằn


Bộ vẹt

102. Vẹt má vàng
103. Vẹt đầu xám
104. Vẹt đầu hồng
105. Vẹt ngực đỏ
106. Vẹt lùn

Bộ cú

107. Cú lợn lưng xám
108. Cú lợn lưng nâu
109. Dù dì phương đông

Bộ sẻ

110. Chích choè lửa
111. Khướu cánh đỏ
112. Khướu ngực đốm
113. Khướu đầu đen
114. Khướu đầu xám
115. Khướu đầu đen má xám
116. Nhồng (Yểng)

III/ LỚP BÒ SÁT

Bộ có vẩy

117. Hổ mang chúa
118. Kỳ đà vân
119. Kỳ đà hoa
120. Trăn cộc

121. Trăn đất
122. Trăn gấm
123. Rắn sọc dưa
124. Rắn ráo trâu
125. Rắn cạp nia nam
126. Rắn cạp nia đầu vàng
127. Rắn cạp nia bắc
128. Rắn cạp nong
129. Rắn hổ mang

Bộ rùa

130. Rùa hộp ba vạch
131. Rùa đầu to
132. Rùa đất lớn
133. Rùa răng (Càng đước)
134. Rùa trung bộ
135. Rùa núi vàng
136. Rùa núi viền
137. Rùa hộp trán vàng

Bộ cá sấu

138. Cá sấu hoa cà
139. Cá sấu nước ngọt (Cá sấu Xiêm)

IV/ LỚP ẾCH NHÁI

Bộ có đuôi

140. Cá cóc Tam Đảo

V/ LỚP CÔN TRÙNG

Bộ cánh cứng

141. Cặp Kìm sừng cong
142. Cặp kìm lớn
143. Cặp kìm song lưỡi hái
144. Cặp kìm song dao
145. Cua bay hoa nâu
146. Cua bay đen
147. Bọ hung năm sừng

Bộ cánh vẩy

148. Bướm Phượng đuôi kiếm răng nhọn
149. Bướm Phượng đuôi kiếm răng tù
150. Bướm Phượng cánh chim chân liền
151. Bướm rừng đuôi trái đào
152. Bọ lá
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top