• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Hà Nội-Tân Mai:Nhận Phối Giống và cung cấp MinPin(Phốc hươu)

bengvip

0913340652
Tân mai-Hà nội:nhận phối giống và cung cấp chó Minpin(Phốc Hươu) sinh sản tại nhà có chó bố mẹ nuôi tại nhà.chó đực phối giống sung mãn giá phối:600k/2 phát. liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà)Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà).
 
Last edited:

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà).
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà).
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà).
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà).
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà)
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà)
 

bengvip

0913340652
Giá phối:600k/2 phát liên hệ sdt A.công:0913340652 Địa chỉ:Số nhà 168 Ngõ 66 Tân mai-Hoàng mai-Hà nội(đến ngõ 66 tân mai đi kịch hết ngõ là tới nhà)
 
Top