• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

HCM Q6-bán mèo Ba Tư và mèo Anh long ngắn ,Anh long dài con

longgiaphu123

Active Member
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
 

longgiaphu123

Active Member
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
 

longgiaphu123

Active Member
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
 

longgiaphu123

Active Member
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
 

longgiaphu123

Active Member
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
Hiện tại nhà mình đang có một mèo Ba Tư,mèo Anh lông dài ,mèo Anh long ngắn con thuần chủng gồm có 7 con đầy đủ màu hết .Nay mình muốn để lại cho ai có nhu cầu nuôi nó.Ðã biết ăn hạt và ăn cơm .rất lanh lợi và khỏe mạnh.Đã được 1 tháng rưỡi
ai có nhu cầu xin liên hệ:
tel:0987314628
dc:494/11 gia phú p3 ,q6 ,tphcm
giá em nó :
Mèo BA Tư :2 triệu 500 (fix)
MÈO ANH LÔNG DÀI; 2 tr 500 (FIX)
MÈO Anh long ngằn : 2 TRIỆU RƯỠI (FIX)
Ðây là vài tấm hình của em nó:
Anh long ngắn 2 tháng rưỡi

Anh long dài 2 tháng rưỡi

Anh long ngắn 1 tháng rưỡi

Ba tư 1 tháng rưỡi


Anh long ngắn 1 tháng rưỡi
 
Top