• Ban Quản Trị cộng đồng Yeuthucung.com xin gửi lời chúc mừng năm mới 2020 đến toàn thể các bạn & gia đình, cùng nhau đón một năm thành công, thịnh vượng, hạnh phúc.

Thông tin xử lý member phạm quy.

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: Hiephuy94

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

tieu_tuan

Moderators
Staff member
Tên: cavang1986

Lý do bị ban: Lừa đảo

Thời gian bị ban:
  • Content moderated vĩnh viễn.
  • Ability to create content removed vĩnh viễn..
  • Bị ban nick vĩnh viễn.
Also move to Banned
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: anhchangrko

Lý do bị ban: Không dấu Tiếng Việt lần 3

Thời gian bị ban:
  • Bị ban nick trong 30 ngày.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: anhchangrko

Lý do bị ban: Không dấu Tiếng Việt lần 3

Thời gian bị ban:
  • Bị ban nick trong 30 ngày.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: ngocchau1988

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: meonaocungyeu

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 

Ma Bư Béo

Super Moderator
Staff member
Super Moderator
Tên: meonaocungyeu

Lý do bị ban: Post bài sai box lần 1

Thời gian bị ban:
  • Verbal warning only.
 
Top